NUORILLE

TIISTAI

RYHMÄ

Tanssi 6.–9. lk

AIKA

19.00-20.00

PAIKKA

Vatiala

OHJAAJA(T)

Johanna Mettälä

TORSTAI

RYHMÄ

Tanssillinen voimistelu, yli 16-vuotiaat

Temppukerho, yli 15-vuotiaat (ja aikuiset)

AIKA

19.30-20.30

20.00-21.15

PAIKKA

Pikkola

Pikkola

OHJAAJA(T)

Laura Ilander

Mika Torhola ja Ari Panttila