ALLE KOULUIKÄISET

Kangasalan Naisvoimistelijat tarjoaa liikuntatunteja 4-6 -vuotiaille lapsille. Tunnit soveltuvat yhtälailla tytöille kuin pojillekin. Kaikki seuran lasten tunnit ovat kaikille taustasta riippumatta avoimia, eikä lapsia laiteta kilpailemaan keskenään.

Tunneilla keskitytään yleisten motoristen taitojen harjoitteluun ja ilmaisuliikuntaan, ja kaikki lapset pääsevätkin joka vuosi esiintymään ryhmänsä kanssa sekä joulu- että kevätnäytökseen. Kaikki ohjaajamme ovat voimisteluliiton lastenohjaajien kursseilla koulutettuja, ja usealla ohjaajalla on myös luokanopettajan tai varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto tai näiden ammattien opinnot tekeillä.

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkimuksissa on todettu, että lasten karkeamotoriset taidot kehittyvät parhaiten ei-kilpailullisuutta korostavassa, myönteistä palautetta, kannustusta ja onnistumisen kokemuksia maksimoivassa oppimisympäristössä (Iivonen ym. 2016). Tämä on myös Kangasalan Naisvoimistelijoiden johtoajatus lasten liikuntatuntien järjestämisessä.

Alle kouluikäisten lasten liikuntaa koordinoi Hanna Lahdelma.


Lähde: Iivonen, S., Laukkanen, A., Haapala, E. & Reunamo, J. Motoristen taitojen kehitys. 2016.